Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

Resul Zor Hukuk Bürosu dava takibi ve alternatif uyuşmazlık çözümleri departmanı dava dışında tahkim, arabuluculuk ve uyuşmazlık hizmetlerini de kapsamaktadır. Ekibimizin sağladığı hukuki hizmetlere aşağıda yer verilmiştir:


Tahkim

Coğrafi konumu dolayısıyla uluslararası ticarette önemli bir finans ve dolayısıyla tahkim merkezi olma konusunda büyük avantaj sahibi olan ülkemizin hukuki altyapısı da tahkimin bu doğrultuda gelişmesi ve yaygınlaşması için elverişlidir. Ülkemizde uluslararası faaliyet gösteren önemli bir tahkim merkezinin bulunması, uluslararası platformda duyulan güveni arttıracağı gibi Türk Hukuku'na önemli katkılar sağlayacaktır.


Türkiye'nin zamanla tahkim ve alternatif uyuşmazlık yöntemleri konusunda önemli ve tanınan bir ülke konumuna geleceği ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin öncelikle bölgede ve nihai olarak küresel anlamda uygulayıcılar tarafından tercih edilen bir Merkez haline geleceği öngörülmektedir.


Resul Zor Hukuk Bürosu, uyuşmazlıkların tahkim ve arabuluculuk müesseseleri yoluyla çözülmesinde de yüksek tecrübe ve saygınlığa sahiptir. Yerli ve yabancı müvekkillerimizi çeşitli uyuşmazlıklar durumunda yerli ve yabancı Tahkim Heyetleri huzurunda temsil etmekteyiz. Tahkim ekibimiz inşaat ve hızlı tüketim ürünleri başta olmak üzere imalat ve uluslararası acentelik/distribütörlük konularında çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi verimli ve hızlı çözüm yollarını kullanarak temsil etme konusunda engin tecrübeye sahiptirler.


Arabuluculuk

Henüz yeteri kadar geniş bir uygulama alanı olmasa da alternatif uyuşmazlık çözümleri arasında kendine iyi bir yer edinmesi hedeflenen arabuluculuk müessesesi Türkiye'de yurt dışındaki örneklere uygun olarak % 98.2'lik uzlaşma oranı ile iyi bir başlangıç yapmıştır.


Türk Hukuku'nda yeni vücut bulan Arabuluculuk ve uzlaşma müessesesini de bugüne kadar avukatlık sıfatı altında etkin uygulayan Resul Zor Hukuk Bürosu artık yasal arabuluculuk faaliyetleriyle uzlaşmacı ve arabulucu kimliğini daha sık kullanabilmekte ve müvekkillere en hızlı ve en az masraflı şekilde çözüm sunabilmektedir. Mevcut durumda yasal mevzuata uyum ile birlikte uyuşmazlık çözümleri ekibimizde resmi “Arabulucu” sıfatı ile görevli ve deneyimli avukatlarımız yer almaktadır.


Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümleri

Hukuki uyuşmazlık bölümünde görevli avukatlarımız, uyuşmazlık sonrası hukuki mücadeleyi kazanırken, müvekkillerimizin ticari olarak da kaybetmemeleri gerektiğine inanırlar. Bu bilinçle yüksek hukuki bilgiyi ve ekonomik rasyonaliteyi ön planda tutarak hareket ederler.


Öncelikli amacımız uyuşmazlığın sulh yolu ile ve en az maliyetle çözümünü elde etmektir. Herhangi bir hukuki uyuşmazlık, olabilecek en doğrudan, en seri ve en az masraflı yoldan çözülmelidir ki, hukuk kazanırken ticaret de değerini kaybetmesin. Bizler, konu bir krize dönüşmeden önce uyuşmazlığın taraflarını bir araya getirmek için azami gayreti sarf etmekteyiz. Sulh yoluyla sonuçlanmayan durumlarda ise yargılama sahasında hukuki mevzuatın elverdiği en geniş sınırlara müvekkilimiz lehine ulaşmaktayız. Özel hukuk ve idari hukuk alanında duruşma ve temyiz süreçlerinde yılların tecrübesi ve bilgi birikimini müvekkillerimiz için en verimli şekilde kullanırız.


Ticari alacak uyuşmazlığı hususundaki tecrübelerimiz için ayrı bir paragraf açmak gereklidir. Yerli ve yabancı kişi veya kurumların Türkiye'de yerleşik kişi veya kurumlardan olan ticari veya kişisel alacaklarını en seri ve etkili usullerle tahsil edebilmekteyiz. Takip ettiğimiz ticari alacakların tahsilât oranının yüksek oluşu, hukuki bilgi birikimimiz, geniş istihbarat ağımız ve seri müdahale anlayışımıza dayanmaktadır. Diğer taraftan, iflas davaları, muameleleri, iflas ertelemesi ve konkordato süreçlerinde de müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.


Elli seneye varan tecrübemizle hukuki uyuşmazlıkların, yaratıcı ve yenilikçi metotlarla seri bir şekilde çözülmesi her zaman övünç kaynağımızdır.

Hukuki konularda danışmanlığa mı ihtiyacınız var ?

Bizi Arayın, Uzman Avukatlarımız Yardımcı Olsun!

İLETİŞİME GEÇ