Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor hukuku;  tüm spor branşlarındaki sporcular , kulüpler ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulmayı amaçlayan, tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası  hukuk normlarına uygunluğunu sağlayan ve özel hukukun bir dalı olarak kabul edilir.

Sporun, gerek ekonomik gerek sosyal olarak büyük önem taşır hale geldiği günümüzde, Spor Hukuku tüm gelişmiş ülkeler tarafından hukukun ayrı bir  dalı olarak kabul edilmekte ve sporun vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Sporun kendine özgü bir yapısı olduğu ve sportif ihtilafların da bu kendine özgü yapı çerçevesinde ve “Spor Hukuku” bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul edilir hale gelmiştir. Spor hukuku ülkemizde henüz yeni yeni bir bilim dalı olarak dikkate alınır hale gelmeye başlamıştır, özellikle Üniversitelerimiz bünyesinde spor hukuku alanında sertifika programları ve bilimsel toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır.

Hukuk büromuz, bu kapsamda  spor hukukunu dünyanın ileri ülkelerinin kabul ettiği gibi üzere ayrı bir hukuk alanı – bilim dalı olarak görmektedir. İçinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza hukuku,  İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi çok önemli hukuk dallarının ögelerini de barındıran bu yeni hukuk dalı, tüm bu hukuk dallarıyla sporun kendine özgü dinamiklerinin, özelliklerinin ve kurallarının birleşmesiyle meydana gelmiş ve Batıda öylesine iddia kazanmıştır ki, spor hukukunun bazı önde gelen uzmanlarına: “ Dünyada iki hukuk düzeni vardır, devletlerin hukuk düzeni ve sporun hukuk düzeni” dedirtecek kadar önemsenir olmuştur. Hatta bu kapsamda ülkemizde Spor Hukuku Enstitüsü Derneği kurulmuştur.

Bilindiği gibi spor artık tüm dünyada ulusal bir olay olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bir spor dalında başarılı olabilmek için o spor dalının bütün uluslararası ve ulusal kurallarını, düzenlemelerini, yargısını da iyi bilmek gerekmektedir.

RZ HUKUK olarak bizler de gerek ulusal ve gerekse uluslararası Spor Hukukunun bu gelişimine katkıda bulunmak suretiyle, artık Spor Federasyonları ve belirli düzeydeki spor kulüplerinin bu konuda eğitim görmüş ve çeşitli kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmış hukukçulardan yararlanmalarının gerekli olduğunu amaçlamaktayız. Bu anlamda çalışmalarımızda spor hukukuna sadece sporcu ya da kulüp odaklı yaklaşmayıp spor faaliyetleri kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümünde karşılaşılan eksiklikleri tespit etmek suretiyle, bu boşlukları  doldurma amacıyla hareket etmekteyiz.

Resul Zor Hukuk Bürosu nezdinde, özellikle Spor Hukuku alanında özel eğitim görmüş avukatlarımız ve danışmanlarımız vasıtasıyla tüm spor branşlarını kapsar şekilde, spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunulan hizmetlerimizi başlıklar halinde izah etmek istiyoruz.

Hukuki konularda danışmanlığa mı ihtiyacınız var ?

Bizi Arayın, Uzman Avukatlarımız Yardımcı Olsun!

İLETİŞİME GEÇ